Přerov – náměstí TGM

Klikněte zde pro zobrazení webkamery


Přerov leží uprostřed Moravy v Olomouckém kraji a od 1. července 2006 je statutárním městem. Nachází se 22 km jihovýchodně od Olomouce v Hornomoravském úvalu na řece Bečvě, přibližně 210m nad mořem. Město je důležitou dopravní křižovatkou. Zaujímá rozlohu 58,48 km², čítá asi 48 000 obyvatel a je sídlem mnoha významných průmyslových podniků. Část historického jádra města (Horní Město) je od roku 1992 městskou památkovou zónou.

Webkamera online – živý pohled na místo:

Klikně zde, pokud chcete zobrazit webkameru v plném rozlišení…

Na severu města v Předmostí byla objevena rozsáhlá archeologická naleziště, z nichž nejstarší obsahují cenné nálezy z dob lovců mamutů. Tomuto se věnuje i naučná Stezka lovců mamutů vedoucí z Předmostí na Čekyňský kopec, kolem přírodního amfiteátru, přes školní kopec, na kterém je i Památník lovců mamutů a odkud je krásný výhled na Přerov. Nedaleko odtud se nalézá i lom Žernava a dále po stezce Přerovská rokle a socha mláděte mamuta Toma. Posledním bodem stezky je opět krásná vyhlídka na Přerov tentokrát z Vinarského kopce.